K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Sztolniowej 6
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Sztolniowej 6
BIP.gov.pl

  TELEPORADY

  WARUNKI UDZIELANIA TELEPORAD W POZ

   

  1. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.

  2. Teleporada realizowana jest telefonicznie.

  3. Termin (dzień i przybliżona godzina) ustalany jest w rejestracji przychodni zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych poradni:

  a) telefonicznie – dzwoniąc pod numer:

  - 32 24 27 550 lub 575 386 299 (poradnia ogólna),

  - 32 24 27 551 lub 508 372 589 ( poradnia dziecięca),

  b) stacjonarnie w rejestracji przychodni.

  1. W ustalonym wcześniej terminie personel przychodni kontaktuje się z pacjentem telefonicznie. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta.

  2. Przed udzieleniem świadczenia, następuje potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady tożsamości pacjenta na podstawie dostępnych danych.

  3. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

  4. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

  5. Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi recepty, skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub szpitala, zlecenia na wyroby medyczne (w formie elektronicznej oraz papierowej) oraz zwolnienia lekarskiego jest uzasadnione stanem zdrowia pacjenta. O sposobach ich realizacji informuje personel przychodni. Dokumenty w formie papierowej są do odbioru w rejestracji przychodni.

  6. Realizacja e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia na wyroby medyczne następuje po uzyskaniu kodu PIN w rejestracji przychodni (telefonicznie lub osobiście) i dołączeniu numeru PESEL w aptece oraz w innych placówkach medycznych.

  7. Zlecenia na badania laboratoryjne przekazywane są do punktu pobrań.

  8. Zlecenia na wykonanie badań obrazowych (RTG, USG) są do odbioru w rejestracji przychodni oraz w formie elektronicznej.

  9. Personel przychodni informuje o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta na stronie                               https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta .

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Szołtysek
  Publikacja dnia: 25.09.2020
  Podpisał: Łukasz Szołtysek
  Dokument z dnia: 25.09.2020
  Dokument oglądany razy: 1402
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6